loading...
بانک اطلاعات سردرد
آخرین ارسال های انجمن
عنوان پاسخ بازدید توسط
مقاله دانشگاهی علمی درمورد دستگاه های دیجیتال 3 1765 avideh
تاثیر بسته یندی مواد غذایی بر سر درد 2 649 avideh
سردرد در طب سنتی ایران 6 3058 bamdadlly22
بهترین فروشگاه های اینترنتی خرید موبایل 0 458 meysam
تازه های خدمات جوش لیزر در شرق تهران 0 464 nik952148
بهترین نرم افزار های شماره مجازی برای دور زدن تحریم ها 0 548 virtualnumber
درمان جدید وبدون عارضه سردردهای میگرنی 1 1656 bitamarzi
داروي گياهي تاناستوم كاهش موثر سردردهاي ميگرني 6 29959 bitamarzi
گفتار درمانی کودکان چیست؟ 0 553 avaseo
چگونه از دچار شدن به سردردهای روزانه جلوگیری کنیم؟ 5 3562 web22
تومور 11 7528 ratin
درمان گیاهی برای سردرد 2 2011 rhinosh96
درمان میگرن با استفاده از داروهای میگرن کات و میگری هیل 0 695 sziaee
درمان میگرن با متافیزیک 2 1579 sziaee
تومور مغزی 4 4070 rhinosh96
چگونه از ابزار disavow tools استفاده کنیم؟ 0 829 skaller
نشانه های مهم سرطان که هر ایرانی باید آن ها را جدی بگیرد. 6 5342 pedram
سردرد عصبی یا میگرنی 1 1658 moein1
تیر کشیدن عجیب 0 860 hasty20
همه انواع اصلی سردرد (2) - سردردهای ثانویه - علایم، علل، و درمان 0 1128 rezadehghan

گياه تاناستوم تعداد و شدت سردردهاي ميگرن شما را كاهش ميدهد

در سال 1386 در دانشگاه علوم ژزشكي مشهد پژوهشي با هدف بررسي اثر گياه تاناستوم بر سردرد هاي ميگرني انجام گرفت كه نتايج بسيار جاب توجه داشت، گرچه در ساير كشورها نيز تحقيقات علمي ديگري در زمينه اثرات ضد درد گياه تاناستوم انجام شده بود اما اين اولين بار بود كه اثر تاناستوم بر ميگرن در ايران مورد پژوهش و بررسي قرار ميگرفت در ادامه در وبسايت بانك اطلاعات سردرد شما همه اطلاعات لازم در خصوص گياه دارويي تاناستوم را مطالعه خواهيد كرد.

ابتدا بخش هایی از متن مقاله را بررسی میکنیم:

تاناستوم

خلاصه

مقدمه: ميگرن دومين علت شايع سردرد مي باشد . روش هاي مختلفي براي درمان ميگرن ذكر شده است، كه از آن جمله داروهاي گياهي مي باشد . تاناستوم پارتنيوم، نوعي گل داودي از تيره كاسني مي باشد كه ب ه طور سنتي در درمان ميگرن استفاده شده است . هدف اين تحقيق بررسي اثر پودر گياه تاناستوم در درمان ميگرن بوده است.
1384 در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه اعصاب بيمارستان امام رضا (ع) – 
روش كار: اين مطالعه كارآزمائي باليني دوسوكور در سالهاي 83 علوم پزشكي مشهد انج ام شده است . 90 بيمار كه سردرد ميگ رن آنها بر اساس معيارهاي موسسه بين المللي سردرد ش ديد تشخيص بيماري آنها قطعي بود، مورد مطالعه قرار گرفتند . اين بيماران به صورت تصادفي به دو گروه 45 نفري تقسيم شدند در گروه مورد داروي تاناستوم به صورت كپسول هاي 125 ميلي گرمي كه توسط داروسازي زهراوي تهيه شده بود روزانه 125 ميلي گرمي تجويز شد . به گروه شاهد دا رونما داده شد . مشخصات فردي، نتايج درمان در پرسشنامه جمع آوري و با استفاده از آمار توصيفي و آزمونهاي من ويتيني و مجذور كاي دو پردازش شد.
نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نشان داد كه گياه تاناستوم به طور معني داري مؤثرتر از دارونما مي باشد و با توجه به عوارض جانبي محدود آن، استفاده از آن در درمان ميگرن توصيه مي شود.
كلمات كليدي: سردرد، ميگرن، تاناستوم، دارونما
 
مقدمه
درد يكي از علايمي است كه در اكثريت قريب به اتفاق بيماريها ديده مي شود و در سندرم هاي مختلفي وجود دارد. سردرد شايعترين سندرم باليني درد است و تخمين زده مي شود كه سردرد شكايت بيش از نيمي از بيماراني است كه توسط پزشكان ويزيت مي شوند . در تقسيم بندي علل سردرد، ميگرن پس از سردرد هاي عصبي در رتبه دوم شيوع قرار دارد. ميگرن 20 تا 25 درصد انواع سردرد ها را شامل مي شود، ليكن با توجه به ميزان از كار افتادگي كه براي افراد مبتلا ايجاد مي كند، درمان آن و كاهش فركانس و شدت سردردهاي ميگرني حائز اهميت فراوان است و روش هاي مختلفي بدين منظور ذكر شده است كه از آن جمله دارو درماني و روان درماني مي باشد. داروهايي كه در درمان اين بيماري بيشتر رايج هستند شامل مهار كننده هاي 5- هيدروكسي تريپتامين، از دسته انتخابي سوماتريپتان و از دستة غير انتخابي ارگوتامين و دي هيدروارگوتامين، داروهاي كاهش دهندة درد مثل آسپيرين، ايبوپروفن و استامينوفن، داروهاي ضد تهوع مثل متوكلوپراميد، بتا بلوكرها مثل پروپرانولول، مهار كننده هاي كانال كلسيم مثل وراپاميل و ضد افسردگي هاي سه حلقه اي مثل  آمي تريپتيلين مي باشند . درمانهاي دارويي درد با داروهاي شيميايي شامل عوارض خاص خود مي باشد و در افراد داراي پرفشاري خون، بيماريهاي قلبي عروقي و در خانمهاي باردار با محدوديت هايي روبرو است. محققان در مطالعات معدودي به اثرات ضد ميگرني و كاهش شدت درد گياه تاناميگرن در بيماران تحت نظر در مقايسه با گروه دارونما اشاره نموده اند. پالويچ 1 و همكاران در مطالعه اي بر روي 57 بيمار ميگرني نشان دادند كه فيورفيو 2 باعث كاهش معني دار در ميزان درد در مقايسه با گروه دارونما مي شود . با استناد بر شواهد بدست آمده از مطالعات گذشته و از طرفي گرايش روز افزون مردم به مصرف داروهاي گياهي و اهميتي كه امروزه اين داروها در درمان اين بيماريها پيدا كرده اند محققان بر آن شدند تا تاثير پودر گياه تاناستوم پارتنيوم را در درمان ميگرن مورد ارزيابي قرار دهند . قابل ذكر است از آنجايي كه اين مطالعه تا به حال در كشور ايران براي نخستين بار انجام شده است و با توجه به تفاوت شرايط جغرافيايي و آب و هوايي كه در پرورش گياهان و خواص آنها بي تأثير نمي باشد و در نهايت تفاوت نژادي و رژيم غذايي مردم كشورمان، لزوم بررسي بيشتر علي رغم مطالعات گذشته در مورد اين دارو از دلايل اصلي انجام اين مطالعه بوده است. از طرفي با توجه به اينكه اين فراوردة دارويي در كشور به طور انبوه و تجاري به نام كپسول تاناميگرن به بازار دارويي ايران عرضه شده است، لازم به نظر. مي رسد كه از نظر كيفيت و اثر گذاري بررسي شود  اين مطالعه با هدف بررسي اثر گياه تاناستوم پارتنيوم در درمان ميگرن انجام شده است.
 
بحث
گياه تاناستوم پارتنيوم از تيره كاسني است. اين تيره حدود 9000 جنس دارد و يكي از جنسهاي آن جنس تاناستوم مي باشد. در اين جنس گونه هاي مختلف داروئي وجود دارد كه يكي از آنها گونه پارتانيوم مي باشد كه به يك نوع گل داوودي معروف مي باشد. اين گياه در نقاط مختلف ايران از جمله گرگان، همدان و اراك مي رويد و در طب سنتي در سردردهاي يكطرفه به صورت ضماد روي پيشاني استفاده شده است( 5و 6). اين گياه در آمريكاي جنوبي و شمالي، اروپا و كوه هاي بالكان، چين، ژاپن و آفريفاي جنوبي و استراليا به طور طبيعي رشد مي كند. اين گياه تحت عنوان نامهاي تجاري، متعددي در بازار موجود است، از جمله: ميگرابان 1، ميگراكار 2 ميگراليو 3، نوميگران 4، ميگرافيو 5، ميگرافري 6 ، ميگراپلكس 7 كه تمامي نامهاي اين گياه به موارد استفاده آن در درمان ميگرن بر مي گردد. نام انگليسي مورد استفاده و رايج اين گياه فيورفيو 8 مي باشد كه مربوط به اسم لاتين آن و برگرفته از آن به نام تب بر مي باشد . از اين گياه به منظور تخفيف حملات كوليكي، درمان اوتيت ، سوء هاضمه، در جريان التهابات مفصلي و تخفيف درد آنها و همينطور پيشگيري از ايجاد ميگرن، كاهش درد دندان و دردهاي شروع قاعدگي و دردهاي كليوي و كسالت هاي صبحگاهي استفاده شده است  به نظر مي رسد قدمت استفاده ازاين گياه بر اساس گزارشات مكتوب مربوط به 78 سال قبل از ميلاد بر گردد كه از اين گياه در درمان سردرد، ناراحتي هاي گوارشي، اختلالات قاعدگي و همينطور تب بر استفاده شده است . چنانچه نيكلاس كلاپر (يكي از مشهورترين. گياه شناسان انگليسي) در كتاب خود در قرن 17 به .( استفاده اين گياه در درمان سردرد اشاره كرده است ( 8 تركيبات اوليه اين گياه و مواد شيميايي آنها را مي توان در .( گروه عمده خلاصه كرد ( 10،9
گروه اول: سيسكوترپن، لاكتون، پارتنوليد، كانين، آرتكانين، سانتامارين 9
گروه دوم: گليكوزيد فلانويد، لوتئولين، تانتين، آپيگنين، 6– هيدوركسي فلاون 
گروه سوم: كامپور، بورنئول، گرماكرين، پينس 
گروه چهارم: پلي استيلن، پارترين، ملاتونين، تانيس 12 به نظر مي رسد كه اين گياه از طريق 4 مكانيسم اصلي در درمان ميگرن به كار مي رود:
-1 اثر ضد التهابي آن وكاهش التهاب استريل در جريان ميگرن: اين گياه حاوي مقداري از تركيبات تحت عنوان لاكتون مي باشد كه بيش از 85 درصد آن پارتنوليد 13 ناميده مي شود پاراتنوليد در گياه تاناستوم، نقش مهمي در اثر ضد التهابي گياه بر عهده دارد و از آزاد شدن گرانولها از پلاكتها و نوتروفيلها در محيط هاي آزمايشگاهي جلوگيري مي كند. لاكتون و پروتئين ايك بتا 14 (كه نقش مهمي در پروسه التهابي.( بازي مي كند) را مهار مي كند 
-2 كاهش فعاليت پلاكتي: يك تئوري در رابطه با نحوه اثر تاناستوم اين است كه تجمع پلاكتي را كاهش مي دهد و توليد پروستاگلندين و ترومبوكسان را مهار مي كند. يكي از اين تركيبات شيميايي هم از آزاد سازي سروتونين از پلاكتها جلوگيري مي كند. (اين آزادسازي سروتونين از پلاكتها به عنوان يك تئوري در تحريك سردرد ميگرني مي باشد) و به همين دليل است كه از مصرف اين گياه در افرادي كه داروهاي آنتي كواگالانت مصرف مي كنند اجتناب مي شود. هر چند كه اين اثر در رابطه با بيماراني كه تاناستوم پارتنيوم دريافت مي كرده اند به اثبات نرسيده است . همچنين تحقيقات نشان داده است كه مصرف روزانه يا پيشگيرانه تاناستوم منجر به افزايش نقايص كروموزومي يا تغييرات در كروماتيدهاي خواهري در لنفوسيت هاي محيطي نمي شود.
-3 به حداقل رساندن آسيب به آندوتليوم عروق
-4 كاهش انقباض عروقي: اين گياه محتوي پارتنوليد است كه منجر به كاهش اسپاسم عضلات صاف ديواره عروق مغز مي گردد و بر اين عقيده هستند كه اثرات آنتي ميگرن اين تركيبات مشابه متي سرژيد (آنتاگونيست سروتونين) مي باشد و از آزاد شدن گرانولها از پلاكتها و نوتروفيلها جلوگيري (اين گرانولها شامل مواد پيش التهابي از جمله آراشيدونيك وسروتونين مي باشد كه از جذب و ترشح اسيدآراشيدونيك از ديواره سلولي عضلات صاف جلوگيري مي كند). ساير تركيبات اين گياه مانند فلاونوئيد گليكوزايد نيز اثر ضد التهابي و وازوديلاتوري دارد و در دسته سكوترپن و منوترپنس حاوي مواد به نام پيننس مي باشد كه اثر خواب آلودگي خفيفي دارد.
در مطالعه انجام شده مشابه در سال 1988 كه بر 60 نفر انجام شده است، چنين نشان داده شده است كه درمان با فيورفيو منجر به كاهش در متوسط تعداد حملات و شدت سردرد در 2 ماه پس از درمان شده است وعوارض جانبي مهمي نيز ديده نشده ليكن در يك مطالعة مروري كه با استفاده از ، است ، آرشيو تحقيقات منابع زير شامل، مدلاين 1، امباس ، بايوسيس  سيسكام  و كتابخانة كوكران  انجام گرفت پس از انتخاب مطالعات تصادفي، دوسوكور و مورد – شاهدي بيان شد كه اثرات باليني فورفيو در پيشگيري از ميگرن بر طبق يك گمان . ، منطقي محقق نشده است در پژوهشي ديگر كه توسط فيليپس  و همكاران انجام شد، فيورفيو به عنواني گزينه اي براي پيشگيري از ميگرن توصيه شد اما در اين مقاله اشاره اي در مورد مدت درمان نشده بود. در مورد استفادة طولاني مدت از اين ماده مي بايست مطالعات گسترده تري انجام گيرد زيرا همانطور كه نويسندگان اين مقاله اشاره كرده بودند"هيچ مطالعه اي در مورد استفادة طولاني مدت مطمئن و كاراي اين ماده انجام نشده است". همچنين بيان شده است كه به علت خواص فارماكولوژيك اين دارو، فيورفيو نبايستي با ديگر داروهاي ميگرني يا با آسپرين مصرف شود. در اين مطالعه مشخص شد كه تاناستوم به طور معني داري در درمان پروفيلاكتيك ميگرن از دارونما مؤثرتر مي باشد و با توجه به عوارض جانبي محدود آن استفاده از (p<0/05) آن در بيماران ميگرني بلامانع بوده و توصيه مي شود زير نظر پزشك مصرف شود. همچنين در اين مطالعه سعي شد تا با درمان در يك دوره چهار و نيم ماهه، مسئلة زمان مورد توجه قرار گيرد و در مورد مصرف ديگر داروهاي درمان ميگرن توسط بيماران دقت لازم به عمل آيد.
 
نتيجه گيري
استفاده از پودر گياه تاناستوم در درمان پروفيلاكتيك ميگرن در مطالعه حاضر نشان داد كه مصرف فيورفيو به طور مشخصي منجر به كاهش در تعداد حمله و كيفيت درد در افراد مبتلا به ميگرن مي شود. از آنجايي كه در اين مطالعه از شكل كپسول دارو استفاده گرديد، مي توان اين مطالعه را با ساير اشكال دارو نيز انجام داده و اثر بخشي آن را ارزيابي نمود. همچنين از آنجايي كه در اين مطالعه نوع خاصي از ميگرن مورد نظر نبوده مي توان اثر بخشي دارو را در درمان انواع مختلف ميگرن مورد بررسي قرار داد.
 

کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در بحث درباره اثر این دارو  (لینک)

 معرفی کامل داروی نوافن و اثر آن بر سردرد و میگرن

 
نوافن - Novafen از جمله مسکن های جدید بازار دارو ها میباشد، و اتفاقا مورد استقبال متخصصین و بیماران قرار گرفته است، ما در این مقاله تالیفی که اولین بار توسط وبسایت تخصصی بانک اطلاعات سردرد منتشر میگردد ضمن معرفی و شرح اطلاعات داروی نوافن به بیان مکانیسم اثر و فواید و عوارض نوافن می پردازیم. پس برای شناخت کامل و علمی داروی مهم نوافن با بانک اطلاعات سردرد همراه باشید.
محتویات هر کپسول نوافن شامل 325 میلی گرم استامینوفن,40 میلی گرم کافیین و 200 میلی گرم ایپوبروفن می باشد. بنابراین واضح است که نوافن از تریکیبی از داروی های ضددرد خصوصا سردرد تشکیل شده است. هر یک از این سه ماده یعنی استامینوفن - کافئین و ایپوبوفن فواید و مضراتی دارند و حتما شما هم موافق هستید که مختصری درباره این سه ماده دارویی ضد سردرد و مسکن توضیح دهیم.
 
استامینوفن - Acetaminophen 
معروفترین و عمومی ترین داروی ضد سردرد می باشد، استامینوفن یک داروی ضد درد و ضد تب است که برای بر طرف کردن دردهای خفیف مانند سردرد، دندان درد، کمر درد و به عنوان تب بر به کار میرود. استامینوفن در مقایسه با سایر داروهای مشابه خود خطر کمتری دارد اما ایجاد ضایعات پوستی و مخاطی حساسیتی، اگزما ممکن است با مصرف استامینوفن ایجاد شود. اما در بین عوارض جانبی استامینوفن  یک مورد خطرناک هم وجود دارد که به خصوص با مصرف بی رویه دوزهای بالای این دارو اتفاق میافتد، نکروز کبدی، نکروز توبولار کلیوی و اغما در اثر پایین افتادن قند خون است و شایعترین علت نارسایی کبد در سراسر جهان مصرف بی رویه استامینوفن محسوب میشود. در برخی از کتب مرجع پزشکی از استامینوفن به عنوان سم کبد یاد میشود. بزرگسالان میتوانند بین 325 تا 500 میلی گرم از داروی استامینوفن را هر 4 یا 6 ساعت یک بار مصرف کنند و میزان مصرف در کودکان، 10 تا 15 میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر 4 یا 6 ساعت یک بار است. تاکنون استامینوفن با ترکیب داروی های دیگری عرضه شده است از معروف ترین آنها  به قرض سرماخوردگی و نوافن میتوان اشاره کرد.
خب توضیحات ضروری استامینوفن را گفتیم ان شاءالله در یک مقاله جامعه هر چیزی که دوست دارید درباره استامینوفن بدانید ارائه میکنیم.
 
کافئین - Caffeine
نوعی ماده ضد خستگی و انرژی زا و البته اعتیاد آور است که بیشتر از هرجایی در دانه های قهوه وجود دارد، در باب فواید و مضرات این ماده مهم بین علما و متخصصین اختلاف است، برخی کاملا به آن اعتقاد دارند و برخی دیگر از آن بیزار هستند، اما این را محرمانه بدانید که اغلب پزشکان و متخصین حوزه سلامت روزی دو الی سه لیوان قهوه می نوشند !  ، تحقیقات اثبات کرده قهوه برای سلامت مغز مفید است، کافئین در قهوه، کاکائو، چای و نوشابه های سیاه موجود است، میزان کافئین در مواد فوق بسیار متفاوت است، کافئین سردرد و میگرن را تسکین میدهد، تپش قلب ایجاد میکند، فشار خون را بالا میبرد، اسید معده را افزایش میدهد و موجب اضطراب و افسردگی میگردد.  مصرف روزانه حدود 200mg – 30mg  کافئین در روز اعتیاد نمی آورد.
خب بنظر توضیحات فوق فعلا کافی است در وب سایت بانک اطلاعات سردرد مقالات بسیار مهمی درباره قهوه و کافیین وجود دارد.
 
ایبوپروفن - Ibuprofen
ایبوپروفن یا بروفن داروی ضد درد و ضدالتهاب غیراستروئیدی نسبتا معروفی می باشد که برای تسکین علائم التهاب مفصل، قاعدگی دردناک، حملات نقرس و آسیب‌های حین ورزش و نیز به عنوان تب‌بر و ضد درد به ویژه در دردهای ناشی از التهاب استفاده می‌شود.این دارو جهت کاهش سردرد های خفیف تا متوسط که به دلیل فشار زیاد روحی بوجود می آیند هم استفاده می شوند. بروفن در دوز ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلی ‌گرم کم خطر است، داروی ایبوپروفن بطور جدی برای معده مضر میباشد و اصلا نباید با شکم خالی خورده شود.
توضیحات ایبوپروفن هم کافی است و مقالات جمع آن را در سایت بانک اطلاعات سردرد بخوانید.
 
اکنون با خواندن توضیحات فوق خودتان بهترین نگرش و بینش را نسبت به داروی ضد سردرد نوافن و مکانیسم اثر این داروی مسکن پیدا کرده اید، نوافن به عبارت بهتر از حداقل دوز و مقدار مصرف سه داروی استامینوفن، کافیین و ایبوپروفن تشکیل شده است و اصطلاحا این سه داروی ضد درد و سردرد را پکیج کرده است. 
 
تحقیقاتی اثبات کرده است که کپسول نوافن برترین انتخاب برای دندان درد است و همچنین مصرف کم آن اثر بهبود دهنده ای بر روی میگرن دارد که البته در افراد مختلف متفاوت است، در برخی افراد میگرن بطور کامل فروکش میکند،
 
در پایان دو نکته را تذکر میدهیم،
1- گرچه داروی نوافن خیلی خطرناک نمیباشد اما بهتر است در صورت تجویز پزشک متخصص مصرف گردد.
2- در هر صورت این را بدانید که نوافن صرفا یک مسکن و داروی ضد درد است و هرگز سردرد یا میگرن شما را درمان نمیکند شما بهتر است در اولین قدم به دنبال علت سردرد خود باشید و سپس در صورت لزوم جهت بهبود کیفیت زندگی خود از مسکن ها استفاده کنید.
 
سالم و موفق باشید...
 
دشمن سردرد بازدید : 15533 نظرات (7)

داروی درمان گیاهی ضد میگرن

(جهت استفاده ضمن مشورت با متخصص ، از مراکز معتبر و رسمی تهیه گردد)

پژوهشگران آلمانی کشف کردند ترکیبی از عصاره گیاهان گل مینا به نام MIG99 تأثیر قابل توجهی در پیشگیری و درمان سردرد میگرن دارد.

داروی درمان میگرن


بر اساس خبر دانشگاه Essen آلمان محققان اعلام داشتند: گیاه گل مینا به طور سنتی برای درمان میگرن به عنوان دارویی مطمئن و پیشگیرنده مورد استفاده قرار گرفته است، اگر چه خود گیاه گل مینا به طور قطعی و 100 درصد موفقت نداشته اما اکنون ماده MIG99 می تواند به عنوان ماده ای موثر در درمان میگرن محسوب شود.
آزمایش بر روی 107 بیمار مبتلا به میگرن نشان داد بیمارانی که به طور متناوب 5 بار در یک ماه مبتلا به سردردهای شدید میگرنی می‌شوند پس از درمان توسط MIG99 با کاهش محسوس تعداد سردرد ها و حملات میگرنی مواجه شدند.
 

اصغر نقشی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران تبریز از تاثیر تنتور  گیاه دارویی گل مینا برای درمان میگرن گفت و ادامه داد: در آغاز درد میگرن، نوشیدن هر نیم ساعت یک بار 10- 5 قطره از تنتور گل مینا توصیه شده است.

کارشناس مسئول گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی یادآور شد: نوشیدن تنتور گل مینا برای میگرن های سرد که در آن عروق خونی مغز منقبض شده با استفاده از حوله گرم، سردرد کاهش می یابد.

نقشی تاکید کرد: زخم دهان عارضه ای شایع در خوردن برگ تازه این گیاه دارویی است و برای برطرف شدن این عارضه، می توان در ابتدا برگ ها را داغ نمود و سپس جوید.

 گل مینا:
این گیاه از خانواده Asteraceae (گل ستاره ای)میباشد و بومی اروپا و مناطق معتدل آسیا میباشد ودر شمال ایران نیز به خوبی می روید . گل مینا قابلیت رشد در مراتع و مزارع و جنگل را دارد . این گونه به بخشهایی از ایالات متحده آمریکا و استرالیا و زلاند نو معرفی شد و در حال حاضر گیاهی رایج میباشد ولی در برخی زیستگاهها آن را بعنوان گیاهی مضر میدانند زیرا میزبان یک سری بیماریها می باشد که بر سایر محصولات کشاورزی اثر گذار است.
گل مینا یک گیاه همیشگی میباشد به ارتفاع 61 سانتیمترو عرض 30 سانتی متر. برگهای سبز تیره در هر 2 طرف ساقه وجود دارند و برگ پایه(وسطی)قاشقی شکل و دندانه دندانه میباشد ، برگهای بالایی کوتاهتر و چسبنده میباشد . سر کوچک این گل که بیش از 5 سانتیمتر نمیباشد ، شامل 20 گلچه سفید میباشد که یک قرص زرد را در بر گرفته . گیاه خود بارور است یعنی همزمان نر و ماده میباشد و گرده افشانی توسط زنبورها ، مگس و سوسک ها انجام میشود. شکوفایی این گل از اواخر بهار تا پاییز میباشد.
این گیاه به حداقل روزی 4 ساعت آفتاب نیاز دارد تحمل سردی هوا تا 6- درجه را دارد ولی بهتر است در معرض بادهای سرد و خشک قرار نگیرد و به خاکی مرطوب و غنی با قدرت زهکشی بالا نیاز دارد

میگرن به روایت انستیتو ملی سلامت آمریکا

در این پست در ارتباط با بیماری میگرن مقاله جامع ، و بسیار معتبر علمی استخراج شده از کتابخانه ملی پزشکی آمریکا بخشی انستیتو ملی سلامت ایالات متحده آمریکا برای اولین بار به زبان فارسی در وبسایت "بانک اطلاعات سردرد" منتشر میگردد.

هشدار: هرگونه کپی برداری از مقالات منتشره در این وبسایت تنها با درج نام "بانک اطلاعات سردرد" به صورت لینک و به عنوان منبع مجاز می باشد.

میگرن عکس

میگرن یک نوع رایج از سردرد می باشد که ممکن است با علائمی مانند تهوع، استفراغ یا حساسیت به نور همراه باشد. در بسیاری از مردم، درد به شکل ضرباندار فقط در یک طرف سر احساس می شود. برخی از افراد که دچار میگرن بوده اند، علائم هشدار دهنده ای داشته اند که اصطلاحا هاله (aura) نامیده می شود، این حالت قبل از آغاز واقعی میگرن خود را نشان می دهد. هاله گروهی از علائم، از جمله اختلالات بینایی، که یک علامت هشدار دهنده است که سردرد بد در حال آمدن است. هاله گروهی از علائم، از جمله اختلالات بینایی، و در اصل یک علامت هشدار دهنده است که یک سردرد بد و آزاد دهنده (همان سردرد میگرنی) در حال آمدن است.

علل، شیوع، و عوامل خطر
سردرد های میگرن معمولا برای اولین بار بین سنین 10 و 45 سال ظاهر می شوند. گاهی اوقات آنها ممکن است در مراحل بعدی زندگی آغاز خواهد شد.

    میگرن اغلب در زنان نسبت به مردان بیشتر رخ می دهد
    میگرن ها ممکن است خانوادگی و فامیلی باشند
    برخی از زنان، اما نه همه، ممکن است در دوران حاملگی دچار میگرن شوند

میگرن ناشی از فعالیت غیر عادی مغز است، که می تواند توسط تعدادی از عوامل ایجاد می شود. با این حال، زنجیره دقیق حوادث و اتفاقات همچنان نامشخص است. امروز، بسیاری از پژوهشگران پزشکی معتقدند حمله میگرنی در مغز آغاز می شود، و مسیرهای عصبی و مواد شیمیایی سیستم اعصاب مغزی را درگیر می کند. این تغییرات در مغز و بافت های اطراف جریان خون را تحت تاثیر قرار می دهند.

الکل، استرس و اضطراب، بوهای خاص یا عطر، صداهای بلند یا چراغ های روشن پر نور ، و سیگار کشیدن ممکن است میگرن را آغاز کند.

همچنین موارد زیر ممکن است موجب آغاز حملات میگرنی شود:

    ترک ناگهانی مصرف کافئین (قهوه)
    تغییرات هورمونی در دوران قاعدگی زن و یا استفاده از قرص های جلوگیری از بارداری
    تغییرات در الگو خواب
    ورزش یا سایر استرس های فیزیکی
    حذف یک وعده غذایی و گرسنگی
    سیگار کشیدن یا قرار گرفتن در معرض دود

سردرد میگرنی می تواند با غذاهای خاص تحریک و تشدید شود. شایع ترین آنها عبارتند از:

    هر ماده غذایی فرآوری شده، تخمیر شده، ترشی یا غذاهای کهنه، و همچنین غذاهایی که حاوی مونوسدیم گلوتامات (MSG)
    محصولات پخته شده، شکلات، آجیل، کره بادام زمینی، و فراورده های لبنی
    غذاهای حاوی تیرامین، که شامل شراب قرمز، پنیر از سالمندان، ماهی دودی، جگر مرغ، انجیر و برخی از حبوبات
    میوه ها (آواکادو، موز، مرکبات)
    گوشت های حاوی نیترات (هات داگ، گوشت خوک و یا گوشت گاو خشک شده، سوسیس، کالباس، همبرگر، ژامبون)
    پیاز

البته این لیست ممکن است همه محرک های میگرن را شامل نشود.

واقعا باید دانست که سردرد های میگرنی به علت تومور مغزی یا دیگر مشکلات پزشکی جدی و خطرناک نیستند. با این حال، تنها ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی و پزشکی با تجربه می تواند تعیین کند که آیا شما علائم میگرن را دارید یا مسئله چیز دیگری است.

 علائم میگرن
اختلالات بینایی، یا اورا (هاله)، به عنوان یک "علامت هشدار دهنده" که از آمدن و شروع میگرن در آینده نزدید خبر میدهد. هاله در هر دو چشم رخ می دهد و ممکن است هر یک یا تمام موارد زیر را شامل:

    نقطه و لکه کور موقت
    تاری دید
    درد چشم
    دیدن ستاره ای یا خطوط زیگزاگ و اشیع معلق
    دید تونل

علائم هشدار دهنده دیگر شامل خمیازه کشیدن، مشکل در تمرکز، تهوع، و مشکل انتخاب و پیدا کردن کلمات مناسب در صحبت کردن است.

هر فرد مبتلا به میگرن حالتی از آ اورا را دارد. معمولا حدود 10 - 15 دقیقه قبل از سردرد این حالت بروز میکند. با این حال اورا ممکن است از چند دقیقه تا 24 ساعت قبل از سردرد میگرن رخ می دهد. سردرد ممکن است همیشه از هاله آ اورا و از این قاعده پیروی نکند.

سردرد میگرن می تواند کسل کننده یا شدید باشد. درد ممکن است در پشت چشم یا در پشت سر و گردن احساس شود. برای بسیاری از بیماران، سردرد همیشه در یک طرف سر شروع می شود. این سردرد معمولا دارای ویژگی های زیر است:

    احساس ضربان، تپش یا جهیدن
    در یک طرف سر بدتر هستند
    شروع به عنوان درد کسل کننده و بدتر و بدتر می شوند ظرف چند دقیقه تا چند ساعت
    دوام و مدت طول کشیدن این سردرد ها 6 - 48 ساعت است

سایر علامت ها و نشانه هایی که ممکن است با سردرد در میگرن رخ دهند عبارتند از:

    لرز و احساس سردی
    افزایش دفع ادرار
    خستگی و احساس فرسودگی
    از دست دادن و کاهش اشتها
    تهوع و استفراغ
    بی حسی و کرختی، احساس سوزن سوزن شدن، یا ضعف و کوفتگی
    مشکلات تمرکز، ضعف در پیدا کردن کلمات و جمله سازی مناسب در گفتار
    حساسیت به نور یا صدا
    عرق کردن

برخی از علائم و نشانه های میگرن حتی پس از برطرف شدن حمله میگرنی ممکن است باقی بمانند این موارد خاص به شرح زیر هستند:

    احساس روان کسل کننده ، مانند تفکر مبهم
    افزایش نیاز به خواب
    درد گردن


بررسی ها و آزمایشات جهت تشخیص میگرن


پزشک شما می تواند این نوع سردرد را با پرسیدن سوال در مورد علائم شما و سابقه خانوادگی میگرن ، تشخیص دهد. یک معاینه فیزیکی کامل انجام خواهد شد برای تعیین اینکه سردرد شما به دلیل تنش عضلانی، بیماری مشکلات سینوس، یا یک اختلال جدی در مغز مثل تومور یا غده خوش خیم نباشد.

هیچ آزمون خاصی وجود ندارد تا قطعا ثابت کند سردرد شما میگرن است!. با این حال، پزشک شما ممکن است سفارش یک MRI مغزی یا سی تی اسکن اگر شما تا به حال چنین حالتی را نداشته بودید و یا اگر شما دچار علائم غیر معمول مبتلا به میگرن باشید  از جمله ضعف، مشکلات حافظه، یا از دست دادن هوشیاری.

EEG (نوار مغزی) ممکن است لازم باشد برای رد کردن تشنج. پونکسیون کمری (نمونه گیری مایع نخاعی) ممکن است انجام می شود.


درمان و روش معالجه میگرن

هیچ درمان خاص و دقیقی برای سردرد های میگرن وجود ندارد. هدف جلوگیری از بروز نشانه ها و عوارض آزار دهنده و علل آغاز کننده آن است.

گام کلیدی شامل یادگیری نحوه مدیریت میگرن در خانه است. یک دفترچه یادداشت روزانه سردرد می تواند کمک به شما تا سردرد خود و محرک های آن را شناسایی و پیدا کنید. سپس خود شما و پزشک شما می تواند برنامه ریزی کند برای چگونگی پیشگیری و جلوگیری از این محرک های سردرد.

اگر شما میگرن های مکرر دارید، پزشک شما ممکن است تجویز دارو برای کاهش تعداد حملات میگرن در دستور کار قرار دهد. برای تاثیر گذاری اینگونه دارو ها شما می بایست آنها را روزانه مصرف کنید. این داروها ممکن است شامل موارد زیر باشند:
    داروهای ضد افسردگی مانند آمی تریپتیلین یا ونلافاکسین
    داروهای ضد فشار خون مانند مسدود کننده های بتا (پروپرانولول، metroprolol) یا مسدود کننده های کانال کلسیم ( وراپامیل )
    داروهای تشنج مانند اسید والپروئیک ، گاباپنتین و توپیرامات

سم بوتولینوم نوع آ (بوتاکس) به صورت تزریق نیز ممکن است کمک به کاهش حملات میگرنی که بیش از 15 روز در هر ماه اتفاق می افتند.

درباره ما
بانک اطلاعات سردرد ایران با هدف آموزش ، اطلاع رسانی و کمک به ریشه کنی درد مزاحم و رنج آور سردرد شروع به کار کرده است، و سعی دارد با پرداختن تخصصی و کاملا علمی و مستند به موضوعات مرتبط مانند تغدیه، داروها و مسکن ها، رفتارها، بیماری های التهابی مغزی، آسیب ها و خونریزی های مغزی، تومورها (سرطان مغز)، جراحات مغزی، مشکلات عروقی، عفونت های باکتریایی، ویروسی یا قارچی، سردرد های ناشی از عیوب فیزیولوژیک، و خلاصه هر آنچه که به سردرد ارتباط دارد به اهداف والای خود دست یابد.
***********

 رتبه جهانی و ملی ما را ببینید ! 

اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نظرسنجی
  اثر قهوه بر روی سردرد شما چگونه است؟
  آمار سایت
 • کل مطالب : 27
 • کل نظرات : 582
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 1433
 • آی پی امروز : 5
 • آی پی دیروز : 104
 • بازدید امروز : 81
 • باردید دیروز : 750
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 4
 • بازدید هفته : 3,125
 • بازدید ماه : 8,755
 • بازدید سال : 89,702
 • بازدید کلی : 1,858,328