loading...
بانک اطلاعات سردرد
آخرین ارسال های انجمن
عنوان پاسخ بازدید توسط
مقاله دانشگاهی علمی درمورد دستگاه های دیجیتال 3 1765 avideh
تاثیر بسته یندی مواد غذایی بر سر درد 2 649 avideh
سردرد در طب سنتی ایران 6 3058 bamdadlly22
بهترین فروشگاه های اینترنتی خرید موبایل 0 458 meysam
تازه های خدمات جوش لیزر در شرق تهران 0 464 nik952148
بهترین نرم افزار های شماره مجازی برای دور زدن تحریم ها 0 548 virtualnumber
درمان جدید وبدون عارضه سردردهای میگرنی 1 1656 bitamarzi
داروي گياهي تاناستوم كاهش موثر سردردهاي ميگرني 6 29955 bitamarzi
گفتار درمانی کودکان چیست؟ 0 553 avaseo
چگونه از دچار شدن به سردردهای روزانه جلوگیری کنیم؟ 5 3562 web22
تومور 11 7528 ratin
درمان گیاهی برای سردرد 2 2011 rhinosh96
درمان میگرن با استفاده از داروهای میگرن کات و میگری هیل 0 695 sziaee
درمان میگرن با متافیزیک 2 1579 sziaee
تومور مغزی 4 4070 rhinosh96
چگونه از ابزار disavow tools استفاده کنیم؟ 0 829 skaller
نشانه های مهم سرطان که هر ایرانی باید آن ها را جدی بگیرد. 6 5342 pedram
سردرد عصبی یا میگرنی 1 1658 moein1
تیر کشیدن عجیب 0 860 hasty20
همه انواع اصلی سردرد (2) - سردردهای ثانویه - علایم، علل، و درمان 0 1128 rezadehghan

گياه تاناستوم تعداد و شدت سردردهاي ميگرن شما را كاهش ميدهد

در سال 1386 در دانشگاه علوم ژزشكي مشهد پژوهشي با هدف بررسي اثر گياه تاناستوم بر سردرد هاي ميگرني انجام گرفت كه نتايج بسيار جاب توجه داشت، گرچه در ساير كشورها نيز تحقيقات علمي ديگري در زمينه اثرات ضد درد گياه تاناستوم انجام شده بود اما اين اولين بار بود كه اثر تاناستوم بر ميگرن در ايران مورد پژوهش و بررسي قرار ميگرفت در ادامه در وبسايت بانك اطلاعات سردرد شما همه اطلاعات لازم در خصوص گياه دارويي تاناستوم را مطالعه خواهيد كرد.

ابتدا بخش هایی از متن مقاله را بررسی میکنیم:

تاناستوم

خلاصه

مقدمه: ميگرن دومين علت شايع سردرد مي باشد . روش هاي مختلفي براي درمان ميگرن ذكر شده است، كه از آن جمله داروهاي گياهي مي باشد . تاناستوم پارتنيوم، نوعي گل داودي از تيره كاسني مي باشد كه ب ه طور سنتي در درمان ميگرن استفاده شده است . هدف اين تحقيق بررسي اثر پودر گياه تاناستوم در درمان ميگرن بوده است.
1384 در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه اعصاب بيمارستان امام رضا (ع) – 
روش كار: اين مطالعه كارآزمائي باليني دوسوكور در سالهاي 83 علوم پزشكي مشهد انج ام شده است . 90 بيمار كه سردرد ميگ رن آنها بر اساس معيارهاي موسسه بين المللي سردرد ش ديد تشخيص بيماري آنها قطعي بود، مورد مطالعه قرار گرفتند . اين بيماران به صورت تصادفي به دو گروه 45 نفري تقسيم شدند در گروه مورد داروي تاناستوم به صورت كپسول هاي 125 ميلي گرمي كه توسط داروسازي زهراوي تهيه شده بود روزانه 125 ميلي گرمي تجويز شد . به گروه شاهد دا رونما داده شد . مشخصات فردي، نتايج درمان در پرسشنامه جمع آوري و با استفاده از آمار توصيفي و آزمونهاي من ويتيني و مجذور كاي دو پردازش شد.
نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نشان داد كه گياه تاناستوم به طور معني داري مؤثرتر از دارونما مي باشد و با توجه به عوارض جانبي محدود آن، استفاده از آن در درمان ميگرن توصيه مي شود.
كلمات كليدي: سردرد، ميگرن، تاناستوم، دارونما
 
مقدمه
درد يكي از علايمي است كه در اكثريت قريب به اتفاق بيماريها ديده مي شود و در سندرم هاي مختلفي وجود دارد. سردرد شايعترين سندرم باليني درد است و تخمين زده مي شود كه سردرد شكايت بيش از نيمي از بيماراني است كه توسط پزشكان ويزيت مي شوند . در تقسيم بندي علل سردرد، ميگرن پس از سردرد هاي عصبي در رتبه دوم شيوع قرار دارد. ميگرن 20 تا 25 درصد انواع سردرد ها را شامل مي شود، ليكن با توجه به ميزان از كار افتادگي كه براي افراد مبتلا ايجاد مي كند، درمان آن و كاهش فركانس و شدت سردردهاي ميگرني حائز اهميت فراوان است و روش هاي مختلفي بدين منظور ذكر شده است كه از آن جمله دارو درماني و روان درماني مي باشد. داروهايي كه در درمان اين بيماري بيشتر رايج هستند شامل مهار كننده هاي 5- هيدروكسي تريپتامين، از دسته انتخابي سوماتريپتان و از دستة غير انتخابي ارگوتامين و دي هيدروارگوتامين، داروهاي كاهش دهندة درد مثل آسپيرين، ايبوپروفن و استامينوفن، داروهاي ضد تهوع مثل متوكلوپراميد، بتا بلوكرها مثل پروپرانولول، مهار كننده هاي كانال كلسيم مثل وراپاميل و ضد افسردگي هاي سه حلقه اي مثل  آمي تريپتيلين مي باشند . درمانهاي دارويي درد با داروهاي شيميايي شامل عوارض خاص خود مي باشد و در افراد داراي پرفشاري خون، بيماريهاي قلبي عروقي و در خانمهاي باردار با محدوديت هايي روبرو است. محققان در مطالعات معدودي به اثرات ضد ميگرني و كاهش شدت درد گياه تاناميگرن در بيماران تحت نظر در مقايسه با گروه دارونما اشاره نموده اند. پالويچ 1 و همكاران در مطالعه اي بر روي 57 بيمار ميگرني نشان دادند كه فيورفيو 2 باعث كاهش معني دار در ميزان درد در مقايسه با گروه دارونما مي شود . با استناد بر شواهد بدست آمده از مطالعات گذشته و از طرفي گرايش روز افزون مردم به مصرف داروهاي گياهي و اهميتي كه امروزه اين داروها در درمان اين بيماريها پيدا كرده اند محققان بر آن شدند تا تاثير پودر گياه تاناستوم پارتنيوم را در درمان ميگرن مورد ارزيابي قرار دهند . قابل ذكر است از آنجايي كه اين مطالعه تا به حال در كشور ايران براي نخستين بار انجام شده است و با توجه به تفاوت شرايط جغرافيايي و آب و هوايي كه در پرورش گياهان و خواص آنها بي تأثير نمي باشد و در نهايت تفاوت نژادي و رژيم غذايي مردم كشورمان، لزوم بررسي بيشتر علي رغم مطالعات گذشته در مورد اين دارو از دلايل اصلي انجام اين مطالعه بوده است. از طرفي با توجه به اينكه اين فراوردة دارويي در كشور به طور انبوه و تجاري به نام كپسول تاناميگرن به بازار دارويي ايران عرضه شده است، لازم به نظر. مي رسد كه از نظر كيفيت و اثر گذاري بررسي شود  اين مطالعه با هدف بررسي اثر گياه تاناستوم پارتنيوم در درمان ميگرن انجام شده است.
 
بحث
گياه تاناستوم پارتنيوم از تيره كاسني است. اين تيره حدود 9000 جنس دارد و يكي از جنسهاي آن جنس تاناستوم مي باشد. در اين جنس گونه هاي مختلف داروئي وجود دارد كه يكي از آنها گونه پارتانيوم مي باشد كه به يك نوع گل داوودي معروف مي باشد. اين گياه در نقاط مختلف ايران از جمله گرگان، همدان و اراك مي رويد و در طب سنتي در سردردهاي يكطرفه به صورت ضماد روي پيشاني استفاده شده است( 5و 6). اين گياه در آمريكاي جنوبي و شمالي، اروپا و كوه هاي بالكان، چين، ژاپن و آفريفاي جنوبي و استراليا به طور طبيعي رشد مي كند. اين گياه تحت عنوان نامهاي تجاري، متعددي در بازار موجود است، از جمله: ميگرابان 1، ميگراكار 2 ميگراليو 3، نوميگران 4، ميگرافيو 5، ميگرافري 6 ، ميگراپلكس 7 كه تمامي نامهاي اين گياه به موارد استفاده آن در درمان ميگرن بر مي گردد. نام انگليسي مورد استفاده و رايج اين گياه فيورفيو 8 مي باشد كه مربوط به اسم لاتين آن و برگرفته از آن به نام تب بر مي باشد . از اين گياه به منظور تخفيف حملات كوليكي، درمان اوتيت ، سوء هاضمه، در جريان التهابات مفصلي و تخفيف درد آنها و همينطور پيشگيري از ايجاد ميگرن، كاهش درد دندان و دردهاي شروع قاعدگي و دردهاي كليوي و كسالت هاي صبحگاهي استفاده شده است  به نظر مي رسد قدمت استفاده ازاين گياه بر اساس گزارشات مكتوب مربوط به 78 سال قبل از ميلاد بر گردد كه از اين گياه در درمان سردرد، ناراحتي هاي گوارشي، اختلالات قاعدگي و همينطور تب بر استفاده شده است . چنانچه نيكلاس كلاپر (يكي از مشهورترين. گياه شناسان انگليسي) در كتاب خود در قرن 17 به .( استفاده اين گياه در درمان سردرد اشاره كرده است ( 8 تركيبات اوليه اين گياه و مواد شيميايي آنها را مي توان در .( گروه عمده خلاصه كرد ( 10،9
گروه اول: سيسكوترپن، لاكتون، پارتنوليد، كانين، آرتكانين، سانتامارين 9
گروه دوم: گليكوزيد فلانويد، لوتئولين، تانتين، آپيگنين، 6– هيدوركسي فلاون 
گروه سوم: كامپور، بورنئول، گرماكرين، پينس 
گروه چهارم: پلي استيلن، پارترين، ملاتونين، تانيس 12 به نظر مي رسد كه اين گياه از طريق 4 مكانيسم اصلي در درمان ميگرن به كار مي رود:
-1 اثر ضد التهابي آن وكاهش التهاب استريل در جريان ميگرن: اين گياه حاوي مقداري از تركيبات تحت عنوان لاكتون مي باشد كه بيش از 85 درصد آن پارتنوليد 13 ناميده مي شود پاراتنوليد در گياه تاناستوم، نقش مهمي در اثر ضد التهابي گياه بر عهده دارد و از آزاد شدن گرانولها از پلاكتها و نوتروفيلها در محيط هاي آزمايشگاهي جلوگيري مي كند. لاكتون و پروتئين ايك بتا 14 (كه نقش مهمي در پروسه التهابي.( بازي مي كند) را مهار مي كند 
-2 كاهش فعاليت پلاكتي: يك تئوري در رابطه با نحوه اثر تاناستوم اين است كه تجمع پلاكتي را كاهش مي دهد و توليد پروستاگلندين و ترومبوكسان را مهار مي كند. يكي از اين تركيبات شيميايي هم از آزاد سازي سروتونين از پلاكتها جلوگيري مي كند. (اين آزادسازي سروتونين از پلاكتها به عنوان يك تئوري در تحريك سردرد ميگرني مي باشد) و به همين دليل است كه از مصرف اين گياه در افرادي كه داروهاي آنتي كواگالانت مصرف مي كنند اجتناب مي شود. هر چند كه اين اثر در رابطه با بيماراني كه تاناستوم پارتنيوم دريافت مي كرده اند به اثبات نرسيده است . همچنين تحقيقات نشان داده است كه مصرف روزانه يا پيشگيرانه تاناستوم منجر به افزايش نقايص كروموزومي يا تغييرات در كروماتيدهاي خواهري در لنفوسيت هاي محيطي نمي شود.
-3 به حداقل رساندن آسيب به آندوتليوم عروق
-4 كاهش انقباض عروقي: اين گياه محتوي پارتنوليد است كه منجر به كاهش اسپاسم عضلات صاف ديواره عروق مغز مي گردد و بر اين عقيده هستند كه اثرات آنتي ميگرن اين تركيبات مشابه متي سرژيد (آنتاگونيست سروتونين) مي باشد و از آزاد شدن گرانولها از پلاكتها و نوتروفيلها جلوگيري (اين گرانولها شامل مواد پيش التهابي از جمله آراشيدونيك وسروتونين مي باشد كه از جذب و ترشح اسيدآراشيدونيك از ديواره سلولي عضلات صاف جلوگيري مي كند). ساير تركيبات اين گياه مانند فلاونوئيد گليكوزايد نيز اثر ضد التهابي و وازوديلاتوري دارد و در دسته سكوترپن و منوترپنس حاوي مواد به نام پيننس مي باشد كه اثر خواب آلودگي خفيفي دارد.
در مطالعه انجام شده مشابه در سال 1988 كه بر 60 نفر انجام شده است، چنين نشان داده شده است كه درمان با فيورفيو منجر به كاهش در متوسط تعداد حملات و شدت سردرد در 2 ماه پس از درمان شده است وعوارض جانبي مهمي نيز ديده نشده ليكن در يك مطالعة مروري كه با استفاده از ، است ، آرشيو تحقيقات منابع زير شامل، مدلاين 1، امباس ، بايوسيس  سيسكام  و كتابخانة كوكران  انجام گرفت پس از انتخاب مطالعات تصادفي، دوسوكور و مورد – شاهدي بيان شد كه اثرات باليني فورفيو در پيشگيري از ميگرن بر طبق يك گمان . ، منطقي محقق نشده است در پژوهشي ديگر كه توسط فيليپس  و همكاران انجام شد، فيورفيو به عنواني گزينه اي براي پيشگيري از ميگرن توصيه شد اما در اين مقاله اشاره اي در مورد مدت درمان نشده بود. در مورد استفادة طولاني مدت از اين ماده مي بايست مطالعات گسترده تري انجام گيرد زيرا همانطور كه نويسندگان اين مقاله اشاره كرده بودند"هيچ مطالعه اي در مورد استفادة طولاني مدت مطمئن و كاراي اين ماده انجام نشده است". همچنين بيان شده است كه به علت خواص فارماكولوژيك اين دارو، فيورفيو نبايستي با ديگر داروهاي ميگرني يا با آسپرين مصرف شود. در اين مطالعه مشخص شد كه تاناستوم به طور معني داري در درمان پروفيلاكتيك ميگرن از دارونما مؤثرتر مي باشد و با توجه به عوارض جانبي محدود آن استفاده از (p<0/05) آن در بيماران ميگرني بلامانع بوده و توصيه مي شود زير نظر پزشك مصرف شود. همچنين در اين مطالعه سعي شد تا با درمان در يك دوره چهار و نيم ماهه، مسئلة زمان مورد توجه قرار گيرد و در مورد مصرف ديگر داروهاي درمان ميگرن توسط بيماران دقت لازم به عمل آيد.
 
نتيجه گيري
استفاده از پودر گياه تاناستوم در درمان پروفيلاكتيك ميگرن در مطالعه حاضر نشان داد كه مصرف فيورفيو به طور مشخصي منجر به كاهش در تعداد حمله و كيفيت درد در افراد مبتلا به ميگرن مي شود. از آنجايي كه در اين مطالعه از شكل كپسول دارو استفاده گرديد، مي توان اين مطالعه را با ساير اشكال دارو نيز انجام داده و اثر بخشي آن را ارزيابي نمود. همچنين از آنجايي كه در اين مطالعه نوع خاصي از ميگرن مورد نظر نبوده مي توان اثر بخشي دارو را در درمان انواع مختلف ميگرن مورد بررسي قرار داد.
 

کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در بحث درباره اثر این دارو  (لینک)

درباره ما
بانک اطلاعات سردرد ایران با هدف آموزش ، اطلاع رسانی و کمک به ریشه کنی درد مزاحم و رنج آور سردرد شروع به کار کرده است، و سعی دارد با پرداختن تخصصی و کاملا علمی و مستند به موضوعات مرتبط مانند تغدیه، داروها و مسکن ها، رفتارها، بیماری های التهابی مغزی، آسیب ها و خونریزی های مغزی، تومورها (سرطان مغز)، جراحات مغزی، مشکلات عروقی، عفونت های باکتریایی، ویروسی یا قارچی، سردرد های ناشی از عیوب فیزیولوژیک، و خلاصه هر آنچه که به سردرد ارتباط دارد به اهداف والای خود دست یابد.
***********

 رتبه جهانی و ملی ما را ببینید ! 

اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نظرسنجی
  اثر قهوه بر روی سردرد شما چگونه است؟
  آمار سایت
 • کل مطالب : 27
 • کل نظرات : 582
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 1433
 • آی پی امروز : 97
 • آی پی دیروز : 152
 • بازدید امروز : 560
 • باردید دیروز : 875
 • گوگل امروز : 2
 • گوگل دیروز : 4
 • بازدید هفته : 2,854
 • بازدید ماه : 8,484
 • بازدید سال : 89,431
 • بازدید کلی : 1,858,057